ارلن خلا

مزور (استوانه مدرج)

مزور (استوانه مدرج)

بالن ژوژه

بالن ژوژه

بالن دودهانه

بالن دودهانه

پوآر بورت

پوآر بورت

پایه بورت

پایه بورت

گیره بورت

مخزن بورت سفید

مخزن بورت سفید

مخزن بورت رنگی

بومه اسید (اسید سنج)

بومه اسید (اسید سنج)

اسپاتول چوبی

بومه الکل (الکل سنج)

بومه الکل (الکل سنج)

اسپاتول استیل

اسپاتول استیل

مبرد حبابدار

مبرد حبابدار

مبرد حبابدار

مبرد مارپیچ

مبرد ساده

پی پت مدرج

پی پت مدرج

پوآر پی پت

پوآر پی پت

قیف دکانتور

قیف دکانتور

ترمومتر (دماسنج) الکلی

ترمومتر (دماسنج) الکلی

ترمومتر (دماسنج) جیوه ای

ترمومتر (دماسنج) جیوه ای

هات پلیت مگنت

هات پلیت مگنت

لوله آزمایش

لوله آزمایش

ترازو

کاغذ ph 0-14

کاغذ صافی

شیشه ساعت

بطری شیشه پودری

بطری شیشه پودری

بطری شیشه مایعی

سه راهی

سه راهی

بوته چینی

قیف بوخنر

قیف بوخنر

لوله شور

لوله شور

دسیکاتور

روپوش آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی

عینک محافظ

عینک محافظ

چراغ بونزن

چراغ بونزن

توری نسوز

توری نسوز

سه پایه توری نسوز

سه پایه توری نسوز

پلیت آزمایشگاهی

پلیت آزمایشگاهی

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان شیشه ای

پنس آزمایشگاهی

پنس آزمایشگاهی

کاغذ تورنوسل

دستکش لاتکس

ماسک فیلتر دار

ماسک فیلتر دار

ماسک معمولی

ماسک معمولی

ماسک معمولی

ماسک معمولی